Dank aan de reactie afgelopen week in de Heraut van de heer De Grooth, op mijn brief van twee weken geleden. Tuurlijk heb ik mij bij het schrijven ervan gerealiseerd of men daardoor meer afval zal krijgen. Ik ben echter van mening dat de 98% natuurvrienden die deze locatie zullen bezoeken, ook dan hun extra afval ofwel in de afvalbakken deponeren ofwel mee naar huis nemen. Bij hun is dat vanzelfsprekend. De 2% notoire afvaldumpers zullen moeilijk te veranderen zijn, hooguit door hen hierop aan te spreken, ofschoon dat in deze tijd niet ongevaarlijk blijkt te zijn. Processenverbaal zullen hier niet bij helpen denk ik. Daar ben ik nu dus voor. De hiervoor genoemde 98% zal net als voor het plaatsen van de ijscoman of frietkot, hun afval net zo getrouw verwijderen als voorheen. Barbecue├źn is op die locatie gewoon toegestaan. De aandachtige Heraut lezer zal weten dat ik al vele jaren, als het weer dat toelaat, op de zondagen rond 12 uur in de Bleiswijkse Zoom te vinden ben en alle parkeerplaatsen aldaar van zwerfafval vrijmaak. Dit doe ik als vrijwilliger van Staatsbosbeheer. Ik zeg dit niet om een schouderklopje te krijgen, maar doe het op de eerste plaats omdat ik dat graag doe, op de tweede plaats om iets aan de natuur terug te doen, die mij zoveel geluk geeft en misschien ook als stimulans aan andere mensen, om dit ook te gaan doen. In de vele jaren dat ik dit doe, constateer ik dat de hoeveelheid die ik nu op de zondag daar verzamel nog niet meer de helft is van jaren geleden. Natuurlijk zal het statiegeld van flesjes en blikjes daaraan meewerken, maar ook ander afval is beduidend minder geworden. Proficiat bezoeker.

Antoon E. Derix
Bleiswijk