Beste inwoners, diegenen die het rapport van de Rekenkamer 'Bouwen in beweging' (willen) lezen zullen toch tot de conclusie moeten komen dat de partijen in het woningdossier voor de zoveelste maal zullen zeggen “van gemaakte fouten in het verleden zal men leren”. Naar mijn mening wordt er al jaren niet geleerd door corporaties, een hoogleraar Peter Boelhouwer bekend bij 3B Wonen, ambtenaren (deze zijn nooit schuldig, kijk naar de kinderopvangtoeslag), gemeentediensten en rijk. Ze komen vaak op tv of in de media (NPO de staatsomroep) en doen dan meestal huilie, huilie, maar zeggen nooit tot hier en niet verder. Ze zijn bang voor hun positie. Als je op 28 juli van een minister (de schoenenverkoper) mag vernemen, dat er huizen gebouwd moeten worden zonder
plek voor je auto, wat heb ik dan geleerd met mijn driejarige Mulo en 5 jaar HBS in de jaren 60/70 en eigen firma’s in de periode 1980 t/m 2015. Ben ik nu zo dom, vertel het me.
Het rapport maakt mij veel duidelijk en 11 aandachtspunten, dat zegt nogal wat!
Burgerparticipatie gaat echt niet helpen, de gemeente hoopt dat er zo weinig mogelijk wordt gediscussieerd of geschreven in de media (hier dus in De Heraut).
Ik hoop op de bouw van vele woningen en geen tijdelijke; voor elke portemonnee en zie graag dat daar wat kassen voor worden weggehaald.

Peter Munten