Pijnackers Kamerorkest blonk uit in muzikaliteit

Bleiswijk - Eindelijk kon er, na twee jaar stilstand vanwege corona, zaterdag 25 juni weer prachtige muziek worden gemaakt in de Dorpskerk. Stichting Vrienden van de Dorpskerk nodigde deze avond het Pijnackers Kamerkoor uit, dat een subliem concert heeft gegeven.

John Hofman

Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, ze liggen naast elkaar en af en toe word je geconfronteerd met wederzijdse talenten op gebied van muziek en cultuur, waar je eigenlijk niet echt weet van hebt. Die uitwisseling van talenten zou veel meer moeten plaatsvinden. Zaterdag bleek het een uitstekende keuze te zijn geweest om dit orkest uit te nodigen. Het bestaat inmiddels al ruim 25 jaar en behoudens wat wisselingen in de bezetting, zit er een aantal muzikanten ook al vele jaren in dit orkest. Goede muzikanten, dat zeker!
Het kwam met een licht klassiek repertoire en dat paste geheel bij deze zomeravond in de nog altijd prachtige Dorpskerk. Dirigente Margriet Tubbing, eigenlijk al vanaf het begin bij dit orkest, is docente op de muziekschool in Pijnacker. Zij heeft er mede aan bijgedragen dat het kamerorkest uitstekende muzikanten kreeg. Hun muziek klonk perfect in de kerkzaal. Mariëtte Schoofs bespeelde haar klarinet heel virtuoos bij het Klarinetconcert in A – Adagio- , van W.A. Mozart, heel bekend bij de echte muziekliefhebbers. Ook de solo van Timber Lock, cello, mocht er zijn en dat maakte het programma zo gevarieerd. Wat ook nu weer opviel was, dat de voorste rijen zitplaatsen vaak onbezet blijven. Is er 'angst' om vooraan te zitten, is het bescheidenheid? We kunnen er naar raden, maar voor de optredende muzikanten en/of koorleden is het toch een leuker aanzien als de voorste rijen bezet zijn.

Oproep muzikanten

We zagen meerdere klarinetten in het orkest, maar “we hebben nog behoefte aan meer violiste(n)s en aan koperwerk zoals de hoorn, trombone en fagot”, aldus de dirigente. Hierbij dus een oproep aan allround muzikanten in Lansingerland: dit is een unieke kans om te gaan spelen in een uitstekend Kamerorkest. Stuur voor informatie een mail aan: pijnackerskamerorkest@gmail.com. Na de pauze, waarin altijd de gastvrijheid blijkt van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk en gratis koffie en thee wordt geschonken, kwamen werken aan bod van onder meer Franz Schubert, Bela Bartok (zes Roemeense volksdansen) en het bekende The Typewriter van Leroy Anderson tot besluit van de avond. En om zulke mooie avonden bij te wonen kunt u uiteraard donateur worden van de stichting: vriendendorpskerkbleiswijk@gmail.com .