Hoe kunnen wij Oekraïners helpen?

Het geeft flink wat discussie in Lansingerland. Komt er een grootschalige opvanglocatie in Bleizo West voor ontheemde Oekraïners, of niet? Ik wil in deze complexe zaak hier geen goedkope oplossingen aandragen. Ik weet: er zijn veel voors en tegens. Maar één ding wil ik toch graag onder de aandacht brengen, vanuit het christelijk geloof. Als overweging voor ons allen, welk standpunt we ook innemen.

Ik ben predikant en verkondig zondag aan zondag feitelijk één boodschap. Wij mensen redden het niet zelf. Door eigen kracht lukt het niet hier op aarde. Toch? Denk maar in: wie zou je zijn, als je niet naar een goede basisschool kon? Wat was er gebeurd, als je geen goede hulp kreeg, toen je het nodig had? In het ziekenhuis, op psychische of maatschappelijke ondersteuning. Of net op dat moment, dat je werd lastiggevallen op straat. Waar zou je zijn zonder hulp(verlening)? We krijgen op zoveel manieren hulp van anderen. Gelukkig maar!
Als dat hier op aarde al nodig is… In de hemel helemaal! Daar kunnen wij door eigen kracht niet komen. In de Bijbel zegt de Heere scherp en duidelijk dat wij met God hebben gebroken. En dat het niet zomaar goedkomt. God is zo heerlijk, heilig en groot. Het is onmogelijk dat ongehoorzame mensen bij Hem in de hemel komen. Dat kan alleen als je fouten en zonden weg zijn. Hoe kan dat? Door Jezus, de Zoon van God. Hij kwam om ons te helpen! Hij kwam om ons te redden van onze zonden.
De Bijbel zegt over Jezus (Jes. 53:5): “Om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.”
Jezus kwam om onze straf te dragen. Als je gelooft in Jezus, dan mag je weten: mijn zonden zijn vergeven. Dan ben je welkom bij God in de hemel! Dat is zó mooi! Voor christenen is het een voorrecht als je anderen mag helpen. Want daarin laat je zien dat Jezus jou geholpen heeft. Ook heel concreet door in je dorp ontheemde Oekraïners op te vangen. Ook als dat ons wat kost. Aan geld. Tijd. Aandacht. Begrijp me goed, je moet goed nadenken over het beleid en de mogelijke risico’s. En wat op de lange termijn goed en verantwoord is. Ik bid God of Hij wijsheid wil geven aan ieder die bij dit project betrokken is. En mag ik dan één vraag in ons midden leggen? Hoe kunnen wij ontheemde Oekraïners helpen? Hoe kunnen wij iets uitdelen van de grote rijkdom en voorrechten die God ons in Nederland geeft? Ook als het ons wat kost?

Ds. C. Koster
Gereformeerde Kerk (hersteld) Lansingerland