Ruimtelijke ontwikkeling The Greenery en Klappolder

Lansingerland – De gemeenteraad werd tijdens een beeldvormingsavond op woensdag 22 juni jl. bijgepraat over het raamwerk waarbinnen (nieuwe) bedrijfsontwikkeling zou kunnen plaatsvinden op het voormalige terrein van de veiling. Termen als kwaliteitsimpuls en schaalvergroting kwamen voorbij. Nog meer dozen aan de rand van ons grondgebied, dat is de voorlopige conclusie, ook al wordt benadrukt dat er een groene omlijsting komt en er een gezonde en klimaat adaptieve leefomgeving wordt nagestreefd.

Door Freek J. Zijlstra

De ontwikkeling van dit gebied kreeg als werktitel ‘Urban Logistic Campus A12’ mee, ofwel ULC A12. Een heerlijke tongbreker en waarom niet gewoon een Nederlandstalige naam?
Het voormalige veilingterrein werd in 2019 verkocht en Next Level CS gaat het gebied ontwikkelen. Daaraan ligt een visie ten grondslag en dan wil men niet alleen vernieuwen en de kwaliteit een impuls geven, maar de schaal vergroten om op die manier (nog meer) grote bedrijven aan te trekken. De faciliterende rol van de gemeente Lansingerland bestaat uit een onderzoek naar de haalbaarheid en vaststellen of dit initiatief lange termijn mogelijkheden biedt. Daarom ligt er nu een Masterplan met daarin de eerste contouren, waarna over het uitgewerkte bestemmingsplan een raadsbesluit genomen wordt. Het gebied moet een logistiek centrum worden waarin de ruimte op een slimme en duurzame manier gebruikt wordt. De efficiëntie denkt men te bereiken door het gebruik van modulaire units, dus waarbij met simpele ingrepen een andere manier van bedrijfsvoering mogelijk is. Die efficiëntie gaat ten koste van de hoogte; hoewel in het verleden afspraken zijn gemaakt over een maximale bouwhoogte van 16,5 meter, kan onder het voorwendsel van ‘verruiming van de basisvoorwaarden’ toestemming gegeven worden voor hogere gebouwen, zoals dat bij de locatie van Zalando (22,5 meter) gebeurd is. Reden om naar een bouwhoogte van 25 meter te gaan is dat daardoor bedrijven gestapeld kunnen worden, een soort maisonnette, maar dan voor bedrijfsmatige activiteiten.

Beperk de hoogte!

De basishoogte is dus 16,5 meter en voor het gebied langs de Rotte geldt een maximale bouwhoogte van 10 meter. Natuurlijk wordt er gewerkt aan goede ontsluitingswegen voor het gebied en rekening gehouden met de verschillende weggebruikers, zoals (zwaar) vrachtverkeer, personenauto’s en fietsers. Niet alleen voorziet men in een ‘groene omlijsting’ van het gebied, maar wordt gestreefd naar een ‘groene beeldkwaliteit’, en dan bedoelt men niet alleen het aanplanten van hoge bomen en struiken, maar ook ‘levend groene dozen’ door het realiseren van gevels met groene planten. De plannenmakers zijn zich bewust van het feit dat logistieke ontwikkeling op gespannen voet staat met aangrenzende natuur, een wel heel actueel thema. En ja, het gebied wordt zelfvoorzienend gemaakt door het plaatsen zonnepanelen op de daken.
Speelt burgerparticipatie überhaupt nog een rol? Dat is bij het vervolgtraject wel de bedoeling. Tijdens de commissievergadering Ruimte van 17 mei jl. gaven bewoners mevrouw Van Ravesteijn en de heer Duijndam als insprekers al luid en duidelijk aan dat men heel teleurgesteld en bezorgd over de nieuwe ontwikkelingen is. Men is op zich niet tegen nieuwe bedrijvigheid in de Klappolder, maar het ‘rondje langs de Rotte’ wordt er niet fraaier op met al die dozen die steeds maar hoger worden! Er is een dikke rand groen nodig om de beleving van het gebied te handhaven en de verkeersveiligheid van omwonenden behoeft veel meer aandacht.