Bergschenhoek - Het zijn tijden van verandering, waardoor het bestuur van voetbalvereniging BVCB het juist vindt om nog dit seizoen een tweede algemene ledenvergadering (ALV) uit te schrijven. Dit is ook al aangekondigd op de ALV van 5 april jongstleden. De ALV zal deze keer plaatsvinden op maandag 4 juli om 20.00 uur in de grote kantine.
Op de agenda staat onder andere de begroting voor komend voetbalseizoen. Hiermee samenhangend doet het bestuur een tweetal voorstellen. Naar aanleiding van de sterke stijging van de energieprijzen en de oplopende inflatie stelt het bestuur voor om een integrale contributieverhoging door te voeren van 2,5% met ingang van het seizoen 2022-2023. Daarnaast wordt voorgesteld de vrijwilligersbijdrage voortaan aan het begin van het seizoen te incasseren, met een retourbetaling bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk.
Van een tweetal leden van het bestuur loopt de termijn af. Het betreffen Ronald Helder (voorzitter) en Arjen de Jong (secretaris). Beiden stellen zich herkiesbaar. Tevens hebben Roger Bovy (penningmeester) en Marcel Hofman (jeugdvoorzitter) te kennen gegeven te stoppen als bestuurslid. Hierdoor zijn er twee vacatures ontstaan. Het bestuur draagt Andy Bezem (oud voorzitter) voor als algemeen bestuurslid. Tegenkandidaten voor de voorzitter en de secretaris kunnen zich tot vier dagen van te voren melden bij de secretaris.
Het bestuur van de Bergschenhoekse vereniging hoopt op een grote opkomst.