Er wordt al jarenlang geklaagd over de onveilige situatie en de overlast op de Kooilaan in de Bleiswijkse Zoom, maar zonder resultaat. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd op deze weg. Op de Kooilaan rijden mensen ongemerkt 80 waar het eigenlijk 30 zou moeten zijn. Er rijden ook regelmatig automobilisten en motorrijders die proberen 180 km per uur te halen.
Twee weken geleden werd Toos, een Cocker Spaniël van net twee jaar oud, doodgereden. Toos volgde de commando’s “wacht” en “volg” uitstekend op. Speciaal erin gedrild voor het oversteken van de Kooilaan. Maar nu staken we niet eens over. Een kat schiet uit de bosjes en onze Toos er achteraan. Een van de spaarzame momenten in een jaar dat je je hond even niet onder controle hebt. En zo kan het zomaar gebeuren dat een auto vol over een levend wezen rijdt zonder enige vorm van uitwijken of remmen. Deze keer was het een hond. Volgende keer een fietser, een ruiter of een kind? Het is en blijft een recreatiegebied, je kunt het allemaal tegenkomen langs die weg.
Mensen die hier met de auto komen zijn bijna op hun recreatieve eindbestemming. Die hebben echt geen haast. En die weg loopt door een gemeente waar op alle wegen een maximum snelheid geldt van 30km per uur. Met uitzondering van de Kooilaan. Daar mag je 60km per uur. Waanzin.
Hoe kun je dit soort situaties in de toekomst voorkomen? Als de wiedeweerga allereerst de borden met 60km vervangen met borden 30km en vervolgens jezelf afvragen als gemeente zijnde wat je kan doen om de veiligheid van burgers binnen je grenzen te waarborgen. Dan kan door alles en iedereen in de Bleiswijkse Zoom voorrang te geven op autoverkeer. Wandelaars. Fietsers. Ruiters. Iedereen heeft voorrang, behalve auto’s en motoren. Dus alle oversteekplaatsen voorzien van zebrapaden. Verder kun je nog denken aan aanvullende maatregelen zoals obstakels op de weg zodat je tegenliggers voorrang moet verlenen om zelf verder te kunnen.
Middels deze petitie roept René namens met name de omwonenden op om de maximumsnelheid te verlagen naar 30 km per uur en effectieve maatregelen te treffen om de Kooilaan veilig te maken. Scan daarom de QR Code en onderteken deze petitie. Of zoek op de website www.petities.nl naar ‘kooilaan’.

René van der Spoel