Brandbrief over kaalslag in het openbaar vervoer

Lansingerland - Het college van b. en w. zal, mede namens de raad, op verzoek van Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk met steun van de hele gemeenteraad een brandbrief sturen naar het Kabinet en de Tweede Kamer.

Ten gevolge van corona is de afgelopen twee jaar het aantal reizigers in het openbaar vervoer (OV) drastisch verminderd. Het Rijk heeft de vervoersmaatschappijen in heel het land een Beschikbaarheidvergoeding OV (BVOV) verstrekt tot maximaal 93% van de misgelopen kaartjesinkomsten. Ook in onze regio hebben RET en HTM die vergoeding ontvangen. Op dit moment is de bezettingsgraad in het OV nog steeds niet op het niveau van 2019 voordat de coronapandemie toesloeg. De verwachting is dat het niveau van 2019 pas in het jaar 2025 weer wordt bereikt. Voor 2023 en 2024 wil het Kabinet geen vergoeding meer geven.
Jan Pieter Blonk: "Dat is desastreus voor het OV. Er zal een kaalslag optreden, waarbij naar verwachting zo’n 30% op het OV zal moeten worden bezuinigd. Dat betekent schrappen van lijnen, frequenties verlagen, haltes schrappen en geen OV in nieuw te bouwen woonwijken."
In de brief die het college, mede namens de gemeenteraad aan het Kabinet en de Tweede Kamer gaat sturen, wordt aangegeven: 'Bied een vangnet voor 2023 en 2024, daarmee houden we het OV overeind en kunnen we straks doorgroeien. Zo dragen we bij aan klimaat en bereikbaarheid van woningen, banen, onderwijs en zorg. En we voorkomen kaalslag. Kabinet, kies voor de toekomst #methetov'.
Binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), waaraan ook onze gemeente deelneemt, is er op aangedrongen dat colleges, gemeenteraden en politieke partijen allen de noodklok luiden bij Regering en Tweede Kamer in Den Haag. De verantwoordelijk staatssecretaris Vivianne Heijnen heeft afgelopen week nog aangegeven geen geld beschikbaar te hebben. In de visie van de raad van Lansingerland is dit niet vol te houden. De staatssecretaris zal echt over de brug moeten komen.