Panoramakijker onthult geheimen van de Bergboezem

Berkel en Rodenrijs – Een flink aantal belangstellenden was vrijdagmiddag 10 juni present langs de Molenweg in Rodenrijs om getuige te zijn van de onthulling en ingebruikname van een fraaie panoramakijker. Geschonken door de Stichting Natuur- en Milieuwacht in nauwe samenwerking met Gebruikersplatform Groenzoom, Beheercombinatie Groenzoom en Gemeente Lansingerland.

Niet wethouder Simon Fortuyn, maar een aantal kinderen uit de directe omgeving nam de onthulling op het uitzichtpunt voor hun rekening. Een spannende gebeurtenis, maar Cas Pannekoek – huidig voorzitter van de stichting en gastheer van de middag – vertelde erbij waarom. “We willen met name de jeugd de kans bieden het vogelleven in de Bergboezem te kunnen observeren. Want het wordt mede de taak voor de volgende generatie om ervoor te zorgen dat de weidevogels in dit mooie gebied blijven komen.”

Behoud

Stichting Natuur- en Milieuwacht Berkel en Rodenrijs werd in 1989 opgericht door Maarten van Herk. De doelstelling van de Stichting was en is nog steeds het behoud van het Nederlands polderlandschap. Maarten van Herk heeft zich ruim twintig jaar lang als voorzitter van de Stichting Natuur- en Milieuwacht ingezet voor het behoud van het cultuurhistorisch weidegebied de Bergboezem. Na hem voelden velen de noodzaak zijn levenswerk voort te zetten.
Uitkijkend over de Bergboezem weet Cas Pannekoek: “Het wordt steeds stiller in de polder wat betreft de weidevogels. Telden we in 2010 nog 220 paren, in 2021 stond de teller stil onder de 100; nog niet de helft. De druk op de Bergboezem wordt steeds groter. Met meer marterachtigen, roofvogels, ganzendruk, maar ook door verandering van de grond. Er groeit teveel riet en bovendien is er geen beweiding van vee meer en geen agrarisch beheer van boeren uit de buurt. Neem daarbij de bebouwing van zowel woningen als een groot bedrijventerrein in de directe nabijheid met de daarbij komende verlichting en iedereen kan zich voorstellen dat het de weidevogels niet meer aantrekkelijk wordt gemaakt een bezoekje aan de Bergboezem te brengen; voorheen een van de (voor hen) beste gebieden in heel het land!”

Geknokt

Nadat in 2001 bekend werd dat de Bergboezem onderdeel zou gaan uitmaken van de Groenzoom zou het nog tien jaar duren voor er echt actie ondernomen ging worden. Nadat er eerst sprake van was dat de Bergboezem zou veranderen in een moerasgebied klom de stichting op de barricade met de actie ‘Red de Bergboezem’ die een kleine duizend donateurs – de Boezemvrienden - opleverde en de (financiële) mogelijkheden daartegen in verweer te komen. Met als gevolg dat er in 2013 een convenant werd opgesteld met daarin afspraken. In 2015 werd de (toen nog bestaande) klankbordgroep omgevormd tot een platform met daarin afgevaardigden van de betrokken partijen. Met slechts plek voor één afgevaardigde van de stichting.
Terug naar de feestelijke vrijdagmiddag. “We staan hier in een historisch gebied. Met de komst van de molens werd de Westmeerpolder leeggepompt en ontstond de Bergboezem. De boeren hadden tot het einde van de vorige eeuw zowel het gebruik als het beheer ervan. “Na de eerste stormachtige jaren in de 21ste eeuw heeft de stichting nu geen gelden meer nodig voor juridische procedures. Daarom hebben we besloten de resterende gelden terug te geven aan het publiek. De aangeschafte panoramakijker is tevens een eerbetoon aan de veehouders; immers jaren de verzorgers en gebruikers van het gebied. Gelukkig is de realisatie van dit uitzichtpunt in een goede samenwerking tot stand gekomen.”
Jaap van Staalduinen, voormalig wethouder van Pijnacker/Nootdorp en nu voorzitter van het gebruikersplatform, besloot de bijeenkomst met: “We zijn blij dat er toch een vorm van samenwerking is gekomen en dat Cas al zo lang de kar trekt.” De bezoekers kregen echter nog mee: “Aan iedereen zouden we willen vragen; hoe krijgen we de weidevogels terug. Hebt u een tip, geef die dan aan ons door.”