Rotterdam Airport moet een nieuwe vergunning hebben (Luchthavenbesluit). Daarvoor moeten ze van de Minister eerst zorgen voor draagvlak in de regio. Dus bij de omliggende gemeentes, de provincie en de omwonenden. Dit gebeurde in een zogenaamd participatieproces waarin alle betrokken partijen (inclusief RTHA, Schiphol en de vliegmaatschappijen) tot overeenstemming moesten proberen te komen. Helaas zijn de bewoners in dat overleg veruit in de minderheid (3 van de 14 plekken). Het rapport uit dit overleg, VPP (Voorlopig Pakket Participatietraject RTHA), lag op 2 juni voor aan de gemeenteraad van Lansingerland. En hoewel de raad terecht veel kritische opmerkingen heeft bij dit VPP, gaat zij wel akkoord met minder nachtrust. Op dit moment geldt in de huidige Omzettingsregeling voor RTHA, een rust van 23 tot 7 uur (met nood-uitzonderingsregels) met een stevige straf bij overtreding. De raad is in haar reactie op dit VPP echter akkoord met een rust van 24 tot 7 uur met een landings-uitloop tot 2 uur waarvoor de luchthaven later nog zijn eigen strafpuntensysteem maakt (staat niet in het VPP). De stevige straf die nu geldt gaat er tot 2 uur van af. De vraag is nu: waarom gaat de raad niet pal voor haar inwoners staan en zorgt dat er minstens een nachtrust van 8 uur blijft (voor kinderen is dit overigens al te weinig)? Wat is het belang voor het college en de raad om hier niet een keihard punt van te maken en dit punt vast te houden? De vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport begrijpt dit echt niet en roept onze bestuurders en de raad op te staan voor haar bewoners; te knokken voor deze minimale echte nachtrust van 8 uren. En dan hebben we het nog niet gehad over de groei van het aantal vliegbewegingen in dit VPP (van een geschatte 50%) en de uitstoot van zeer ongezonde stoffen die niet in dit verhaal voorkomt. Voor de BTV is dit Voorlopige pakket Participatietraject RTHA geen basis voor een nieuw Luchthavenbesluit en is er geen draagvlak van omwonenden. Op de punten van groei, gezondheid en milieu heeft de lokale en provinciale politiek ook nog een grote verantwoordelijkheid.

Jet Grimbergen
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast Lansingerland