De twijfel die toesloeg toen de gemeente op de betreffende informatieavond op 20 april de bewonersvereniging tegen vliegtuiglawaai BTV woordvoering weigerde blijkt terecht. In zijn (uiteraard) voortreffelijke verslag van de coalitievorming in de Heraut van 1 juni citeert Freek Zijlstra dat de groei van luchthaven RTHA beperkt moet blijven. Dus niet nul, laat staan krimp. We krijgen er dus van het gemeentebestuur weer wat extra lawaai en luchtvervuiling bij. Beperkt weliswaar, dus niet iedereen hoeft er slapeloos van te worden. In het artikel komen ook de termen duurzaam, betrouwbaar en burgerparticipatie voor. Dat betreft dus niet de RTHA. De nieuwe wethouder Leon Hoek heeft voor deze discrepantie al een oplossing bedacht: "werken aan verwachtingsmanagement". Dat lijkt me echter voor de RTHA een gepasseerd station.

A. Pagie,
Bergschenhoek