Afgelopen donderdagavond heb ik ingesproken bij de commissie Ruimte. Kort gezegd kwam mijn betoog neer op een oproep aan de politiek in Bleiswijk om vooral zelf nu duidelijke keuzes te maken: steeds hetzelfde doen en verwachten dat dit een andere uitkomst oplevert, is des ezels. En toch gebeurt het weer: twee grote nieuwe autostraten van noord naar zuid extra aanleggen om de nieuw te bouwen wijk Merenweg te ontsluiten op het oude dorp; hoe verzin je het? Auto’s, beste politici, moeten zoveel mogelijk buiten het centrum van het dorp gelaten worden. Veel boodschappen? We laten beter een elektrische auto rijden van de Picnic. Voor de kleine boodschappen pakt u de benenwagen of de fiets. Leefbaar 3B durfde als enige partij aan om een amendement aan te kondigen dat in het verlengde van de Nachtegaallaan in een fiets/voet/scooterpad voorziet. Overigens wel raar dat Leefbaar partijgenoot Fortuyn juist de achterhaalde autovisie op het netvlies gebrand heeft staan.
Ook de VVD kwam met de haar bekende kras op de plaat: “Er moet iets te kiezen zijn voor de burger”, m.a.w. toch maar weer alle ruimte aan de auto geven. Snapt u echt niet dat het de politiek is die het voortouw moet nemen om ons tot andere keuzes aan te zetten?
Mijn tweede punt bij het inspreken betrof de kwestie van de provinciale weg. Gelukkig waren alle politieke partijen de mening toegedaan dat er sprake moet zijn van een bepaalde fasering van de nieuwbouw, alleen al om te monitoren of de toename van het bevolkingsaantal wel verwerkt wordt door onze provinciale, dichtgeslibde levensader, de N209. Tot mijn grote schrik bleek tijdens de vergadering dat wethouder Fortuyn graag ziet dat hem de vrije hand wordt gelaten in het oppakken van een integrale aanpak van de N209 samen met de provincie. Nogmaals hoe verzin je het? Geachte leden van de Raad, u kunt dit niet aan deze wethouder overlaten! Het is echt aan u om in het Masterplan te laten beschrijven hoe u het hebben wilt: het lijkt me duidelijk dat het steeds allereerst de situatie op de N209 is die bepaalt welke fase van de nieuwbouw groen licht mag krijgen.
Natuurlijk kan er deels nieuwbouw plaatsvinden in Bleiswijk, sterker nog dat moet zelfs: voor senioren vooral en voor starters. De doorgaans ruime woningen die senioren achterlaten kunnen vervolgens bezet worden door gezinnen.
Beste mensen, het is tijd voor een moderne, frisse visie op nieuwbouw en infrastructuur!

Het vervolg van dit schrijven is te vinden op de website herautonline.nl onder het kopje In het nieuws / lezersschrijven waar de gehele brief te lezen is.

Arie van Rossen
Bleiswijk