Volgen

Houd je persoonlijke gegevens geheim! Privacy is immers van levensbelang. Soms letterlijk. Als jouw adres bekend is bij iemand die je kwaad wil doen, dan kan je leven in gevaar zijn. En expres persoonlijke gegevens verzamelen en delen op internet van bijvoorbeeld politici (doxing) is echt erg. Wie weet dat er iemand opstaat met kwade bedoelingen. De gevolgen zijn niet te overzien.
In dit licht is het mooi om te zien dat de Heere Jezus zomaar zijn adresgegevens deelt. Er komen twee mannen op Hem af, die Hem willen volgen (Joh. 1:35-43). Andreas en Johannes zijn het. En ze vragen: Meester, waar woont U? En die Heere Jezus maakt zomaar zijn adresgegevens bekent. Ze mogen bij Hem thuiskomen. Weet je waarom de Heere Jezus dat doet? Hij zoekt persoonlijk contact met deze twee mannen. Als zij willen luisteren naar Jezus, dan zijn ze meer dan welkom bij Hem. Sterker nog. Jezus onderwijst hen niet alleen. Deze ontmoeting is zoveel meer dan dat. Deze ontmoeting is een life changer voor hen. Het verandert hun leven helemaal. Ze zijn vol van blijdschap en verwondering. En ze zijn niet alleen maar volgers van Jezus Christus. Ze gaan ook getuigen van Hem. Hun grote blijdschap willen ze doorgeven aan anderen om hen heen.
Wat maakt deze twee mannen dan zo blij? Ze zeggen het zelf: ze hebben de Christus gevonden! Jezus, de grote Verlosser. God heeft Hem gezonden. Jezus, die de zonde van de wereld wegneemt. En Andreas en Johannes weten het: bij Hem moet je zijn, om gered te worden van je zonden. Bij Jezus Christus, de Zoon van God, moet je zijn voor echte blijdschap en vreugde.
Daarom willen ze graag volgers zijn van Jezus Christus. En daarom willen ze over Hem vertellen. Want wat is het erg dat mensen Hem nog niet kennen. En niet delen in die heerlijke blijdschap. Niet delen in de verlossing, die Jezus geeft.
Volg jij de Heere Jezus al? Dan wil je vast zijn adres weten? Dat mag! Zijn adres is gewoon openbaar, en algemeen bekend. Waarschijnlijk weet je wel waar Hij woont: Hij woont nu in de hemel. Dat is een heerlijk adres voor Hem. Maar Hij is onbereikbaar voor ons, die op aarde wonen. Toch is Hij wel bereikbaar voor ons. Waar kan je Hem vinden? In de Bijbel kan je lezen over Hem. En in de kerk kan je elke zondag horen over Hem. Weet dat je welkom bent. Welkom bij Jezus Christus. Bij Hem is er redding, genade en liefde. Hij zal je nooit afwijzen, als je Hem wilt volgen.

Ds. C. Koster
Gereformeerde kerk (hersteld)