Op weg naar de brugklas

Leerlingen groep 8 bereiden zich voor op nieuw schoolavontuur

Bergschenhoek - Voor leerlingen van groep 8 van de basisschool is januari een spannende maand. Zo maken zij deze week bijvoorbeeld een belangrijke Cito-toets; onderdeel van het leerlingvolgsysteem. Er is al een schooladvies gegeven waarmee de kinderen een nieuwe school binnen het middelbaar onderwijs kunnen kiezen. Aan hun docenten de taak om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de brugklas.

Door Arie van Driel

Op basisschool De Acker in Bergschenhoek is die opdracht bij Marlies Heijloo en Ilse Rothuizen in goede handen. Marlies leverde al vijf lichtingen ´brugpiepers´ af. Ilse staat op acht. Vanuit hun ervaring weten zij precies wat er in het hoofd van een laatstejaars in het basisonderwijs omgaat.
Ilse: "Sowieso ervaren kinderen dat jaar als spannend. De Cito-eindtoets. Schooladvies. Het kiezen van een nieuwe school. En krijgen zij daar wel genoeg vrienden en vriendinnetjes? Dat houdt hen bezig. Als docent probeer je bij hen de spanning zoveel mogelijk weg te nemen. Door bijvoorbeeld een oud-leerling over zijn of haar ervaringen te laten vertellen. Of het bezoeken van middelbare scholen, waar zij inspirerende lessen en workshops kunnen volgen."
Marlies en Ilse gaven in tijden dat de school vanwege de coronamaatregelen gesloten was, de lessen van de basisvakken taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen digitaal. Ook wanneer er leerlingen thuis in quarantaine moesten en de rest van de klas op school was. Zo werd het hybride en digitaal onderwijs een vast onderdeel van het lesgeven in coronatijd.

Schooladvies

In november vorig jaar kregen de leerlingen en hun ouders digitaal een voorlopig schooladvies. Na de Cito-toets in januari voor het leerlingvolgsysteem volgt een definitief advies. In april is er dan de eind-Cito, al is het resultaat daarvan niet van invloed op het eerder afgegeven advies. Alleen in gevallen van een significant hoger uitgevallen Cito-score maakt de school een heroverweging.
Ilse: "Voor alle duidelijkheid, ons advies is niet louter gebaseerd op de Cito´s. Wij kijken ook naar hoe een leerling het in de afgelopen jaren heeft gedaan. Vanaf groep 3 volgen wij hoe zij scoren ten opzichte van de rest van Nederland. Regelmatig worden de resultaten van leerlingen geanalyseerd en proberen we de kinderen het beste uit zichzelf te laten halen”
Marlies: "Bij het adviseren letten we onder meer op methodetoetsen, werkhouding, pakt de leerling het snel op, hoe is de huiswerkattitude en sociaal gedrag en kan het kind volhouden en doorzetten. Dat geeft een compleet plaatje waarop wij het advies baseren."
Het advies is een schooladvies en behalve Marlies en Ilse zijn ook de schooldirectie, de intern begeleider en de leerkrachten van de groepen 7 daarbij betrokken.

Weektaak

Belangrijk in de voorbereiding op het nieuwe schoolavontuur, is een sociale programma dat leerlingen traint in het met elkaar omgaan. Een ander punt is zelfstandig leren werken door middel van het vervullen van een weektaak. Het is aan de leerling om de opdracht - van rekenen op eigen niveau tot zinsontleding, spelling en taal - zo te plannen dat zij aan het einde van de week af is.
Weer een ander punt is mediawijsheid. Op De Acker leert ict-juf Joyce vanaf de kleutergroepen de leerlingen verstandig om te gaan met sociale media. In de voorbereiding op de brugklas is onderzoekend leren of wereldoriëntatie - onderwijs waarin de vakken aardrijkskunde, biologie en geschiedenis zijn geïntegreerd - niet onbelangrijk.

Proces

Ilse: "Al met al, een goede voorbereiding op de middelbare school en het klaarstomen daarvoor is een teamprestatie. Het hangt niet alleen af van het laatste jaar, het is een proces van jaren dat de kinderen bij ons op school zitten."
Marlies: "Het is fijn dat we van de middelbare scholen terugkrijgen dat onze adviezen passend zijn. Zo laten we hen met een gerust hart los en weer een nieuwe fase in hun leven ingaan."