De Stelling van de Week

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022 plaatsen we elke week een ‘Stelling van de Week’ die een politieke lading heeft en peilt wat u als inwoner ervan vindt. Deze week is het thema ‘Burgerparticipatie.

Bijna tweederde van de lezers was het eens met de stelling van vorige week: ‘In Lansingerland kunnen de industriegebieden beter met bedrijven die veel werkgelegenheid bieden, uitgebreid worden’.

Burgerparticipatie

Vorige week stond er dan eindelijk een nieuw kabinet op het bordes. Een twintigtal bewindslieden die met maar heel weinig vertrouwen van de samenleving aan de klus begint. Dat gebrek aan vertrouwen kleeft niet alleen aan de landelijke politici, ook het lokaal bestuur heeft hier mee te kampen.
Er heerst een toenemende ontevredenheid en dat kwam niet alleen tot uitdrukking in een groot aantal (soms pittige) ingezonden brieven in onze krant, maar ook tijdens presentaties van (bouw)plannen. Bewoners zijn zich er steeds meer van bewust dat al die bouwplannen wel eens ten koste kunnen gaan van de groene gebieden en de kwaliteit van hun directe leefomgeving. Hoewel elke keer de nadruk wordt gelegd op behoud van het dorpse karakter, krijgt de omvang van die bebouwing steeds meer een stedelijk karakter met tot wel vijf bouwlagen op plaatsen waar je dat niet zou verwachten.
De praktijk laat zien dat als het over bouwen gaat de projectontwikkelaar en gemeente plotseling lijnrecht tegenover omwonenden komen te staan. Bewoners organiseren zich daarom steeds meer in actiecomités die aangeven vanaf het allereerste moment invloed te willen uitoefenen op het besluitvormingsproces. Lang niet altijd realiseren inwoners zich dat er toch een besluit genomen moet worden. Ondanks het organiseren van een informatieavond blijven bewoners aan het einde van de rit vaak met het nare gevoel zitten dat ze onvoldoende of te laat geïnformeerd werden en uiteindelijk aan het kortste eind trekken.

Al weer drie jaar geleden kwam de Rekenkamer met aanbevelingen over burgerparticipatie, zodat tijdig een aanzet gemaakt kon worden met een nota die burgerparticipatie de juiste inbedding geeft in de Omgevingswet.
Uitgangspunt is dat het bestuur de taak heeft alle (en vaak tegenstrijdige) maatschappelijke en particuliere belangen te wegen en te komen tot een weloverwogen en gemotiveerd besluit. Dat hoeft niet te betekenen dat dit altijd leidt tot een besluit waarmee iedereen het eens is. Burgerparticipatie gaat in de praktijk pas werken als er goede spelregels en heldere procedures zijn en de verwachtingen aan het begin van elk proces voor alle deelnemende partijen volstrekt duidelijk zijn.

De Stelling van Week 3

Burgerparticipatie heeft alleen zin als plannen niet in beton gegoten zijn en de inbreng van bewoners nog tot reële aanpassingen kunnen leiden.

Ga naar de homepage van www.herautonline.nl en breng vóór maandag 24 januari eenmalig uw ja- of nee-stem uit.