Bewoners komen in opstand tegen bouwplannen rond De Wildert

Berkel en Rodenrijs – Aan het begin van de eerste vergadering van gemeenteraadscommissie Ruimte op dinsdag 11 januari jl. maakten maar liefst vijf bewoners de commissieleden duidelijk dat zij de vergaande nieuwbouwplannen op het grondgebied dat ingeklemd wordt door de Wilhelminastraat, de Oranjestraat en De Wildert volstrekt onacceptabel vinden.

Freek J. Zijlstra

Je kunt er bijna op gaan zitten wachten: Er worden nieuwbouwplannen gepresenteerd voor een inbrei- of postzegellocatie en de naburige bewoners komen massaal in opstand. Burgerparticipatie ten spijt vinden bewoners bijna altijd dat ze te laat of onvolledig geïnformeerd zijn of dat aan het einde van de rit blijkt dat het oorspronkelijke plan er vrijwel onverkort doorheen gejast wordt.

Adaptief groen gaat weg

Daar lijkt het ook op als je goed luistert naar de klachten van bewoners van de Wilhelminastraat, de Oranjestraat en De Wildert. In dat vooral open en groene gebiedje aan de rand van de oude dorpskern van Berkel-Centrum-Oost staan tien kleine seniorenwoningen op de nominatie afgebroken te worden. Daarmee gaat een uniek stukje dorpsgezicht verloren. Woningcorporatie 3B Wonen heeft een nieuwbouwplan voor die huisjes en het voormalige kleuter/peuterschoolgebouw aan omwonenden gepresenteerd, inclusief gebruik van het laatste stukje groen (zie bijgaande foto met ingevoegde luchtfoto). Hoewel door 3B Wonen verondersteld wordt dat niemand tegen afbraak van tien verouderde seniorenwoningen en vervanging door dertig nieuwbouwappartementen kan zijn (er worden in Berkel-Dorp momenteel meer kleine oude woningen vervangen), blijkt het bovendien te gaan om de vestiging van twee huisartsenpraktijken, een praktijk voor fysiotherapie èn verplaatsing van apotheek Adelheid van de Kerksingel naar deze nieuwbouw. Daarmee zou meer dan 700 m2 oppervlakte gemoeid zijn. Dientengevolge worden de woningen in twee woonlagen daarbovenop gebouwd. Zowel de bouwgrootte als de bouwhoogte schieten de omwonenden totaal in het verkeerde keelgat.

Dit willen we niet!

Tereza Andrews zegt het nog ingetogen: Ze vindt het niet passend en ze verwacht een grote toename van (auto)drukte door de dagelijkse aanloop naar de praktijken en apotheek. “Het voelt alsof alles al vaststaat, bewoners zijn niet goed geïnformeerd en een mooie plek met een uniek rijtje historische woninkjes gaat voor altijd verloren.”
Ook Paul Eijgenraam geniet als buurtbewoner van de kleine huisjes, de ruimte, het licht en de lucht. Hij constateert: “Oud is niet altijd slecht en nieuw is niet altijd beter.” Hij wil dat dit stukje oud dorpsgezicht een beschermde status krijgt.
Ageeth Tetteroo is bewoonster van zo’n seniorenwoning. Volgens haar is er slechts één keer een bewonersinformatieavond geweest en heeft ze een keer een mail ontvangen over de bouwplannen. “Ik snap dat er nieuwbouw van woningen nodig is, maar ik heb ernstig bezwaar tegen de komst van zo’n gezondheidscentrum. Dat veroorzaakt onnodige verkeersbewegingen en drukte.”
Erik Kok vindt dit een typisch voorbeeld van de veronderstelde kloof tussen de burger en de lokale overheid. “Er is door 60 bewoners een petitie ondertekend, waarvan alleen de ontvangst bevestigd werd. Dat vergroot de kloof alleen maar.” Hij is fel tegen vestiging van zo’n gezondheidscentrum, het verplaatsen van de apotheek en een bouwhoogte van drie woonlagen. Het plan is gepresenteerd alsof het niet onderhandelbaar is. "Ik roep de gemeenteraad op meer rekening te houden met de wensen van bewoners!”
Ook Martin Dragt is fel tegen het bouwen van drie woonlagen, een gezondheidscentrum en het verlies van openbaar groen. Naar zijn oordeel werd de voornoemde burgerparticipatie tot een minimum beperkt en hebben gesprekken van omwonenden met 3B Wonen tot op heden niet tot toenadering geleid. Volgens Dragt is in dit kenmerkende stukje Berkel hooguit plaats voor 25 nieuwbouwwoningen en zeker niet voor hoogbouw met appartementen.