Wethouder Simon Fortuyn meldt in een interview in De Heraut van 5 januari jl. : “Wij hebben de provincie een woonareaal aanbod gedaan: bouwen in de Noordpolder, Wilderszijde, Wolfend, Merenweg, Lange Vaart en Bleizo-West.” In een antwoord van het college in De Heraut van 15 december jl. op mijn schrijven in deze krant, wordt onder meer gemeld dat de gemeente niet direct betrokken is bij de aankoop van de grond in de Noordpolder door een ontwikkelaar en ook dat geen enkele partij zich heeft gemeld met voornemens, vragen of plannen voor eventuele ontwikkelingen. “Het is op dit moment ook niet zo dat de gemeente Lansingerland hierin een rol speelt.” Misschien begrijp ik het verkeerd, maar als dit zo is, hoe kan de gemeente de provincie dan woningbouw in de Noordpolder aanbieden? Spreekt wethouder Fortuyn hier voor zijn beurt? Bij mijn weten is dit toch de portefeuille van mevrouw Arends? In het antwoord van het college van 15 december jl. op mijn ingezonden brief van 8 december jl. ben ik uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud met wethouder Arends voor overleg over de situatie m.b.t. de Noordpolder en zullen, zo mogelijk, antwoorden op vragen worden gegeven. Dit gesprek vindt deze week plaats. Ik ben reuze benieuwd!

P. van den Berg
Berkel en Rodenrijs