“Fortuyn kan zo uit de losse pols een aantal hoogtepunten van de afgelopen periode opsommen” , aldus het interview met hem in De Heraut van 5 januari. Voor de rest van zijn betoog had hij beter toch even de notulen van het collegeoverleg kunnen raadplegen. Zo zegt hij verderop in het interview: “Wij hebben de provincie een woonareaal aanbod gedaan: bouwen in de Noordpolder, Wilderszijde, Wolfend, Merenweg, Lange Vaart en Bleizo-West.” Grote vraagtekens in mijn ogen. Heeft wethouder Fortuyn ook al wonen in zijn portefeuille? Overgenomen van wethouder Arends? Of probeert hij in een nieuw college Petra Verhoef van deze plek weg te houden, die in een recent interview in De Heraut ook al solliciteerde naar de positie van wethouder wonen? Maar los van deze portefeuille- en sollicitatieperikelen is mijn belangrijkste vraag: Hoe kan het dat de Noordpolder, gebied met bestemming hoogwaardige glastuinbouw, al expliciet en als eerste in de rij is genoemd als woningbouwlocatie naar de provincie? Nog in december heeft het college een brief geschreven aan de provincie waarin staat: “Ondanks dat wij vooralsnog voornemens zijn om Driehoek Noordpolder te ontwikkelen is hier op dit moment onvoldoende maatschappelijk politiek draagvlak voor om dit verder te brengen. Naar aanleiding van het interpellatiedebat en de gevoeligheden in dit dossier hebben wij daarom voor de zomer besloten een pauze in te lassen op het dossier Driehoek Noordpolder.” En ook op vragen over de betrokkenheid van de gemeente bij mogelijke bouwplannen in de weilanden Noordpolder, opgekocht door een bouwfonds, antwoordt het college in een ingezonden brief in deze Heraut dat de gemeente hierbij geen rol speelt. En toch zegt wethouder Fortuyn dat de Noordpolder op een presenteerblaadje is aangeboden aan de provincie als woningbouwlocatie. De vraag die mij ook bezighoudt, is of Fortuyn hiermee het standpunt van Leefbaar 3B verwoordt. Want als dat het geval is, valt er weer een partij af om op te stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

D. Verhoeff