Lansingerland - Al meer dan twee jaar meten enthousiaste deelnemers in Lansingerland, verspreid over de drie woonkernen, de luchtkwaliteit in hun omgeving. Zij meten met kastjes, verstrekt door de provincie Zuid-Holland, de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Fijnstof bestaat uit hele kleine deeltjes luchtverontreiniging. Langdurige blootstelling aan deze deeltjes door inademen via de longen kan de levensduur een aantal maanden verkorten. Belangrijk genoeg dus om aandacht voor te hebben. Bronnen van deze verontreiniging zijn: verkeer en vervoer, landbouw, industrie en ook vuurwerk. De afgelopen jaarwisseling is er door deze meetkastjes veel minder luchtvervuiling geconstateerd dan het vorige jaar.
Er zijn nog vijft meetkastjes beschikbaar die op geschikte plaatsen in onze gemeente opgehangen kunnen worden. Geef je op via een berichtje aan burgermeetnet@gmail.com .