Berkel en Rodenrijs - Van 15 tot en met 20 november hebben vrijwilligers gecollecteerd voor Stichting het Gehandicapte Kind. 54 Collectanten gingen langs de deuren of collecteerden digitaal en haalden samen € 6.700,12 op.
Met dit geld steunt het Gehandicapte Kind projecten op het gebied van samen spelen, sporten en leren voor kinderen met een handicap. Bijvoorbeeld door speeltuinen toegankelijk te maken, sporten als Frame Running en Framevoetbal te introduceren en Samen naar School klassen op te richten binnen de basisschool in de buurt. Zo zorgt de stichting ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar ontmoeten en leren kennen.
Wilt u in 2022 ook collecteren? Neem dan contact op met Ada Dijkshoorn, tel. 010 - 5118343 of Simon van Rutten tel. 010 - 5114916. Heeft u geen collectant aan de deur gehad, maar wilt u een bijdrage doen? Sms dan VRIENDJES naar 4333 en geef eenmalig € 3 of geef via www.gehandicaptekind.nl.