De Stelling van de Week

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022 plaatsen we elke week een ‘Stelling van de Week’ die een politieke lading heeft en peilt wat u als inwoner ervan vindt. Deze week is het thema 'Zorg voor ouderen.'

Op de stelling van vorige week ‘Om minder de auto te gebruiken en toch bereikbaar te blijven is een veel fijnmaziger openbaar vervoersnetwerk naar alle woonwijken, winkelcentra en industriegebieden van Lansingerland nodig’, antwoordde 53% van de lezers die reageerden met een ‘nee’. Het autogebruik en het inrichten van voldoende parkeervoorzieningen verdeelt inwoners van Lansingerland duidelijk.

Zorg voor ouderen

Plezierig ouder worden, een zinvol leven leiden en daarbij voldoende vitaliteit en sociale contacten behouden is zoals we dat graag zouden willen. Ouderen zouden dan zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen, en velen willen er niet aan denken dat voor het laatste stukje van het leven de gang naar een verzorgingshuis gemaakt moet worden. Eenzaamheid onder ouderen kan echter, vooral in een tijd met beperkingen door corona, een groot effect op de levensvreugde tijdens de oude dag hebben. Alle hulp en aanloop van familieleden, vrienden, buren of hulpverleningsorganisaties is dan welkom. Lang niet elke oudere durft echter om hulp te vragen of over de drempel bij een buurthuis, vereniging of kerkelijke activiteit te stappen om contact met de medemens te maken. Dan helpt het dat een professional de weg effent en het eerste contact legt. Maar ook vrijwilligers kunnen straaltjes zon in het leven van een oudere brengen door regelmatig een praatje te maken, op de koffie te komen, (samen) een boodschap te doen, mee te gaan naar het ziekenhuis of op een andere manier praktische hulp te bieden. Kleine moeite, groot plezier.
Intussen probeert de overheid de ondersteuning en zorg aan huis te verbeteren. Er worden zorgnetwerken van professionals opgezet en het gebruik van slimme technologische hulpmiddelen, zoals domotica, wordt gestimuleerd. Dan kan een oudere zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
Soms is een aanpassing aan de woning nodig. In andere gevallen is verhuizing een betere oplossing. Bijvoorbeeld als er te weinig winkels in de buurt zijn. Of als de woning niet goed begaanbaar is met een rollator.
Dan moet de gemeente een goed beeld hebben van de vraag naar en het aanbod van woningen voor ouderen. Daar hoort een visie op wonen met zorg bij. Het gevolg kan zijn dat er een snelle inhaalslag met het bouwen van meer geschikte woningen voor ouderen (een zogenoemde levensloopbestendige woning) wordt gemaakt. Een goed voorbeeld daarvan is De Stander in Bergschenhoek, waarbij door bemiddeling van 3B Wonen ouderen uit de Oranjebuurt voorrang kregen en zo een geschikte starterswoning achterlieten.
Ook oude woonvormen, zoals hofjes, die in het verleden vooral bij ouderen heel populair waren, worden afgestoft en in een nieuw jasje gegoten. De Rijksoverheid stimuleert de aanstelling van een speciale wooncoach voor ouderen om samen met hen praktische woonvormen te bedenken en zo op tijd te zorgen dat ouderen een geschikte plek krijgen. Het Rijk helpt bij initiatieven van burgers of sociale ondernemers die een vernieuwende vorm van wonen voor 55-plussers – kleinschalig en zo nodig gecombineerd met zorg – door de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).
De Klankbordgroep Berkel en Bergschenhoek (KSBB) maakt zich hard voor de bouw van veel meer seniorenwoningen in Lansingerland en dringt daar bij de gemeente en politieke partijen op aan. Daarover kunt u elders in deze Heraut lezen.

De Stelling van Week 48

De gemeente neemt te laat maatregelen die nodig zijn met het oog op de vergrijzing van Lansingerland.

Ga naar de homepage van www.herautonline.nl en breng vóór maandag 6 december eenmalig uw ja- of nee-stem uit.