Gemeenteraad vergadert in aangepaste vorm

Lansingerland – De gemeenteraad vergaderde donderdagavond 25 november in grote bezetting met dertig aanwezige leden in de raadzaal, maar ieder raadslid was wel in een soort plexiglazen hok geplaatst om onderlinge besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Ondanks die hokjesgeest werden vrij eensgezind voorstellen over de Starterslening, het Sociaal Domein en aansluiting als ‘Orange the World’-gemeente aangenomen of afgewezen.

Freek J. Zijlstra

Michiel Muis (D66) diende een amendement in op de Verordening Starterslening en die vast te stellen voor een periode van 2 jaar. Tevens wil de raad voor 1 februari 2023 geïnformeerd worden over het aantal aanvragen om zo mogelijk tijdig een besluit te kunnen nemen over de aanvulling van het fonds mocht dat eerder worden uitgeput dan verwacht. Starters kunnen via deze regeling van de gemeente € 50.000 bovenop hun hypotheek nemen, waarmee de mogelijkheden van starters om een huis te kopen zouden kunnen worden vergroot. De hele raad steunde dit wijzigingsvoorstel waarna de verordening werd vastgesteld.

De Verordening Sociaal Domein werd eveneens vastgesteld, nadat Petra Verhoef (PvdA) vergeefs een amendement hierop had ingebracht waarin zij met betrekking tot een persoonsgebonden budget (PGB) de mogelijkheid wilde inbouwen dat de aanvrager een toelichting kan geven waarom een individuele jeugdhulpvoorziening tot goede, doelmatige en effectieve hulp leidt. Het amendement kreeg nauwelijks steun evenals een motie van Machiel Crielaard (Leefbaar 3B) waarin het college verzocht wordt een raadsvoorstel voor te bereiden voor de invoering van een inkomenstoets bij de aanvraag van huishoudelijke hulp voor huishoudens die net boven de inkomensgrens zitten en daarmee een stapeling van zorgkosten te vermijden door maatwerk toe te passen.
Machiel Crielaard zag wel een andere motie aangenomen worden over de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en of de samenleving werkelijk zo inclusief is als men zegt te zijn. Met deze motie wordt het college opgedragen een zogenaamde Quickscan Inclusief Beleid uit te voeren, waarna de raad geïnformeerd wil worden hoe uitvoering wordt gegeven aan verbeterpunten en aanbevelingen uit die Quickscan.

‘Orange the World’-gemeente

Paul Lieverse (ChristenUnie) diende een motie in over een onderwerp dat ook niet op de agenda stond, maar in zijn ogen aandacht behoeft. Hij roept het college op zich aan te sluiten als ‘Orange the World’-gemeente, net zoals andere gemeenten in de regio al eerder deden. Saiilant detail is dat hij hiervoor aandacht vroeg op 25 november, de dag die door de Verenigde Naties is uitgeroepen als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen.
‘Orange the World’ – met als symbolische kleur de dageraad - wil aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Lieverse stelt vast dat zelfs in onze dorpse woonomgeving het normaal gevonden wordt dat vrouwen bang zijn om alleen in het donker te fietsen en bijvoorbeeld angstig zijn om door onverlichte tunneltjes te gaan. Te veel geweld blijft verborgen en onbesproken, net zoals dat nog steeds achter de voordeur gebeurt. Lieverse vraagt aandacht voor verwijzingen naar websites wat je kunt doen en bij wie je hulp kunt vragen.
Dat is hard nodig omdat wereldwijd één op de drie vrouwen met fysiek of seksueel geweld te maken krijgt in haar leven, terwijl in Nederland naar schatting 45% van de vrouwen en meisjes met fysiek of seksueel geweld te maken krijgt. Cijfers laten zien dat één op de vijf Nederlandse vrouwen ooit mishandeld is door een (ex-)partner en dat meer dan driekwart van de vrouwen en meisjes seksuele intimidatie meemaakt.
De wereldwijde ‘Orange the World’-campagne wordt gevoerd van 25 november tot 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Lieverse verwijst in zijn motie naar eerdere internationaal activiteiten, toen bijvoorbeeld Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje kleurden, waarmee overheden lieten zien dat zij de strijd tegen geweld steunen.