"Wees geen vinkje!"

Het was de boodschap die onze nationale ombudsman Reinier van Zutphen had voor de adviesraden in het sociale domein. Wordt er daadwerkelijk actie ondernomen als een burger ergens tegenaan loopt? Of houdt het op bij een melding, vindt er een gesprek plaats en daarna sterft een melding een stille dood?
In mijn vorige column informeerde ik u al dat we bezig zijn met het onderwerp ‘toegankelijkheid van onze gemeente’. De verzamelde reacties – voor zover daaruit bleek dat dit signalen betrof waar meer mensen tegenaan lopen – zullen we binnenkort ook met de gemeente bespreken. Dank aan diegenen die hebben gereageerd!
We zijn niet alleen bezig met de toegankelijkheid van de gemeente. Recent adviseerden we ook over de inhoud van de verordening Sociaal Domein. Adviesraadslid Marijke Bovens vertelde hier al meer over in Het Magazine, op RTV Lansingerland, op vrijdag 13 november.
Onze laatste vergadering bespraken we ook andere onderwerpen die spelen in het sociaal domein. Wat voor invulling kan het nationale preventieakkoord bijvoorbeeld in Lansingerland krijgen? Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik zijn hierin de voornaamste onderwerpen.
De Rookvrije Generatie, was het onderwerp van onze themabijeenkomst in 2018. Verschillende organisaties besloten daarna dat ook zij eraan wilden bijdragen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien. Fijn dat dit initiatief een mooi vervolg kreeg. Maar we kijken dus ook breder, want in een gezonde leefomgeving is het makkelijker om overgewicht en het drinken van teveel alcohol te voorkomen. Hoe zou dat in Lansingerland verder kunnen worden uitgewerkt?
Problemen in de Jeugdhulp is een ander onderwerp dat onze belangstelling heeft. Want ook in Lansingerland kennen we wachtlijsten. Psychische problemen ontstaan vaak door wat iemand als kind meemaakt en leert. Gezien de alarmerende berichten dat veel studenten kampen met psychische problemen is het belangrijk om onze jeugd een goede basis mee te geven.
Een onderwerp waar we in onze adviezen regelmatig tegenaan lopen maar wat in eerste instantie niet tot het sociale domein gerekend wordt: de invloed van een haperende woningmarkt op kwetsbare inwoners. Ouderen die hun huis niet uit kunnen omdat ze nergens naartoe kunnen, geen uitstroom mogelijk bij beschermd wonen of toenemende spanningen bij echtscheidingen. Zomaar een paar voorbeelden die een grote invloed hebben op iemand, maar ook op diens omgeving.
De verhoogde energierekening en komende energietransitie zijn onderwerpen die kwetsbare burgers direct in de portemonnee treffen. Hoewel Lansingerland veel welvaart kent zijn er ook veel mensen die hierdoor (financieel) hard geraakt kunnen worden. Het is belangrijk om hier als gemeente oog voor te hebben.
Kortom, we hebben genoeg te bespreken en komen door beperkte tijd en mankracht dan (nog) niet toe aan onderwerpen als participatie en re-integratie. Uitstel is in ieder geval zeker geen afstel.
“Wees geen vinkje”, zo spoorde onze nationale ombudsman ons aan. Zoals u kon lezen kunnen we soms echt stappen maken. Ik ben heel trots op onze leden die zich met veel motivatie inzetten en met elkaar zoeken hoe het verschil kan worden gemaakt. En meedoen kan. Door ervaring te delen of bij ons aan te sluiten. Hoe? Kijk op onze website, www.asd-lansingerland.nl.

Astrid Schoormans
Voorzitter ASD Lansingerland