De Stelling van de Week

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022 plaatsen we elke week een ‘Stelling van de Week’ die een politieke lading heeft en peilt wat u als inwoner ervan vindt. Deze week is het thema Bereikbaarheid.

Op de stelling van vorige week ‘Inwoners hebben recht op een gezonde leefomgeving en daar is de gemeente verantwoordelijk voor’ antwoordde 83% van de lezers die reageerden met een ‘ja’. Sommige lezers vonden dat je op zo’n stelling alleen maar ‘ja’ kunt zeggen, maar anderen vinden dat inwoners zelf medeverantwoordelijk zijn in het leefbaar houden van de woonomgeving, of men denkt dat de lokale overheid niet op alle regels kan of wil handhaven.

Bereikbaarheid

Bij bereikbaarheid denkt u misschien eerst aan de telefonische bereikbaarheid. Met het mobiele netwerk is iedereen in principe altijd en overal bereikbaar, als u dat tenminste wilt. Het bereiken van de top van een berg of de hoogste functie in de sector waar u werkzaam bent is misschien wel uw ambitie, maar wellicht een onhaalbaar streven. Meestal gaat het over de fysieke mogelijkheid bij iets of bij iemand te komen en dan wordt bedoeld hoe goed je er met de fiets, het openbaar vervoer of met de auto kunt komen. In onze veranderende woonomgeving wordt dan al gauw over mobiliteit gesproken, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen woonkernen, dorpskernen en/of winkelcentra, industriegebieden en de tuinbouwsector. Meestal kun je makkelijk met de auto in een weinig stedelijk gebied komen, maar helemaal niet met het openbaar vervoer. Met de auto naar het centrum om (de wekelijkse) boodschappen te doen en dan zo’n beetje in de supermarkt parkeren, dat lukt meestal niet, en wordt het op drukke koopdagen soms zoeken naar een vrijkomende parkeerplek. Dat voor de deur thuis parkeren wordt ook steeds meer een dingetje. Veel oudere woonwijken staan ’s avonds en in de weekenden bomvol, en dat komt omdat die wijken indertijd niet zijn berekend op twee of meer auto’s per huishouden. Waar de toegankelijkheid van een woonwijk vaak al beperkt is door slechts één toegangsweg, lijkt het er vaak op dat de automobilist door eenrichtingsstraten rijdt omdat overal waar het mogelijk is auto’s en bestelbussen geparkeerd worden. In nieuwbouwwijken gaat de parkeernorm echter omlaag om op die manier het autoverkeer te ontmoedigen en het gebruik van de fiets te promoten. Dat dit niet goed lukt is te zien bij het brengen en halen van schoolgaande kinderen. Dat parkeerprobleem geldt ook voor de meeste opstapplaatsen voor de snelbus en/of de Metro-E-lijn. Ook hier ligt de nadruk op de ‘last mile’, en dan wordt de loopbare afstand (15 minuten) of per fiets (5 minuten) van huis naar de opstapplaats bedoeld. Toch zijn er veel woonwijken en werkgebieden waar die bus helemaal niet in de buurt komt, dus pakken velen toch maar de auto. De vraag is natuurlijk of u – vooral met corona – wel uit die comfortabele auto wilt stappen, naar een opstappunt van het OV wilt lopen of fietsen en zich wilt schikken in wat het openbaar vervoer te bieden heeft. En geldt dat dan ook voor de wekelijkse boodschappen in het centrum? Stapt u dan vaker op de fiets en stouwt u de fietstassen vol? Gaat u in uw autogebruik veranderen of moet de infrastructuur van het openbaar vervoer eerst nog verder verbeteren?

De Stelling van Week 47

Om minder de auto te gebruiken en toch bereikbaar te blijven is een veel fijnmaziger openbaar vervoersnetwerk naar alle woonwijken, winkelcentra en industriegebieden van Lansingerland nodig.

Ga naar de homepage van www.herautonline.nl en breng vóór maandag 29 november eenmalig uw ja- of nee-stem uit.