Wonen is een grondrecht

Ook in Lansingerland is de woningnood heel hoog

Lansingerland - De laatste tijd leest en ziet u het regelmatig in het nieuws: er is een wooncrisis in Nederland. De koopwoningen worden duurder en duurder. Een modaal inkomen is niet meer genoeg om een woning te kopen, gemiddeld kost een koopwoning in Lansingerland 4,5 ton. Sociaal huren is mogelijk in onze gemeente, maar het aanbod is beperkt. Van de woningen in Lansingerland is 19% een sociale huurwoning. Hanneke Vliet Vlieland, directeur-bestuurder van woningcorporatie 3B Wonen: “Dat is te weinig, het aantal thuislozen stijgt in onze gemeente.” 3B Wonen is met 22 woningcorporaties uit de regio Rotterdam-Rijnmond verenigd in Maaskoepel. Zij sympathiseren met de Woonopstand op 17 oktober, georganiseerd door de Woonbond. Een protest dat de wanhopige woningzoekende een stem geeft.

Hanneke Vliet-Vlieland: “In Lansingerland is de gemiddelde wachttijd rond de zeven jaar. Op een geadverteerde sociale huurwoning reageren nu zo’n 300 mensen. Dat betekent dat er steeds 299 mensen teleurgesteld worden die ook een huis nodig hebben. Steeds vaker zien we onder deze mensen schrijnende gevallen. Gevallen waarvan mensen vaak denken: ‘Ach, dat komt toch voor in de grote steden, niet in Lansingerland’. Maar helaas zijn schrijnende gevallen voor mijn collega’s en mij bij 3B Wonen dagelijkse kost.” Hanneke schetst enkele voorbeelden: “Ik ken meerdere ouders die samen met hun kinderen op één kamer wonen, soms al jaren. Bijvoorbeeld een moeder die met drie kinderen al vier jaar op een zolderkamer woont. Zij krijgt geen urgentie, want zij heeft immers een dak boven haar hoofd. Er is geen uitzicht op een oplossing, want haar inschrijfduur is te kort. Ze werkt, heeft haar zaakjes voor elkaar, doet geen beroep op ‘medelijden’ en wil zoveel mogelijk zelf haar problemen oplossen. Maar binnen dit systeem lukt haar dat niet. Deze situatie gaat ten koste van de ontwikkeling van haar kinderen. Helaas staat dit geval niet op zich. Juist dit soort mensen, dat niet om hulp schreeuwt, komt in de knel.” Hanneke vertelt: “De afgelopen maanden heb ik vier vergelijkbare zaken langs zien komen. Maar er zijn ook mensen in Lansingerland die in de auto slapen, die trekken van bank naar bank bij kennissen, om van daaruit aan het werk te gaan. Mensen met een inkomen, een opleiding en de wil om zelfstandig te zijn. Ze slapen niet op straat, maar zijn thuisloos. Het aantal daklozen stijgt, maar het aantal thuislozen nog veel harder! Deze mensen laten hun stem niet horen. Eenvoudigweg omdat ze andere prioriteiten hebben. Deze mensen zijn aan het overleven. Ik voel me daarom geroepen hun verhaal te vertellen.”

Geef de woningnood een stem

Hanneke Vliet Vlieland ziet ook een andere kant. 3B ontwikkelt nieuwbouw, in samenwerking met de gemeente en daarin nemen zij de bewoners van wijken vaak mee. “Als je geen nieuwbouw wil, achter je achtertuin weten mensen heel goed de media en politiek te vinden en staan de plaatselijke kranten vol met verhalen.” De verhalen die Hanneke Vliet Vlieland beschrijft, lees je niet. “Deze verhalen blijven verborgen, terwijl ze zó belangrijk zijn. Daarom steunen wij het woonprotest en roepen we iedereen op om ook voor deze mensen hun stem te laten horen. Er is een radicaal ander woonbeleid nodig om deze spoedzoekers, maar ook starters, mensen met een modaal inkomen en senioren meer kansen te bieden. Wonen is een grondrecht, geen luxe. Daarom moeten wij ons er hard voor maken!”
Afgelopen maart publiceerde 3B Wonen een filmpje waarin zij de woningzoekenden in Lansingerland een stem gaven, te zien via YouTube en de website van 3B Wonen. “Enkele van deze mensen hebben nu eindelijk een woning, na soms wel 11 jaar ingeschreven te hebben gestaan. De anderen zoeken nog steeds en de mensen die nog veel erger in de knel zitten, verschijnen niet op camera.”

Woonprotest Woonbond

Zondag 17 oktober gaan duizenden mensen de straat op in Rotterdam, om een vuist te maken tegen het landelijke woningmarktbeleid. "De Woonopstand is een noodkreet van wanhopige woningzoekenden, die net als iedereen gewoon goed en betaalbaar willen wonen. Iedereen heeft recht op betaalbare huisvesting. Als corporaties zetten wij ons maximaal in voor meer betaalbare huisvesting voor mensen met lagere en middeninkomens. Politiek Den Haag is nu aan zet om maatregelen te treffen, zoals het afschaffen van de verhuurdersheffing en het sneller beschikbaar stellen van bouwlocaties. Daarom sympathiseren wij met de Woonopstand. Woningzoekenden willen Gewoon Wonen. Geef corporaties weer de ruimte om te doen waarvoor ze ooit zijn opgericht: het bieden van goede en betaalbare woningen."
Meer informatie over deze actie is te lezen op: https://www.woonopstand.nl/