Matthijs Machielse lijsttrekker VVD Lansingerland

Lansingerland - Matthijs Machielse wordt de lijsttrekker voor de Lansingerlandse VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Dat hebben de leden van de VVD Lansingerland besloten. Daarnaast is het verkiezingsprogramma ‘Positief vooruit’ vastgesteld. De nadruk ligt hierin op fijn wonen, sterke kernen en goede bereikbaarheid. “Lansingerland groeit ook de komende jaren maar we moeten onze kernen en samenleving blijven versterken, samen positief vooruit!”

Partijvoorzitter Bart van Wanroij feliciteert Matthijs van harte: “We hebben een topper als lijsttrekker en een aantrekkelijk programma. Alle ingrediënten om de VVD de grootste partij in Lansingerland te maken.” Matthijs werd bij de vorige verkiezingen met voorkeursstemmen én als jongste lid gekozen in de gemeenteraad. Eerder dit jaar volgde hij Alexander Kuipers op als fractievoorzitter. Daarom is Matthijs volgens Bart “een logische aanvoerder die Lansingerland positief vooruit kan helpen”. Volgende maand stellen de leden de kandidatenlijst vast.

Positief vooruit

‘Positief Vooruit!’ is ook de titel van het nieuwe verkiezingsprogramma. Volgens Matthijs een programma waarmee de VVD duidelijke keuzes maakt. Wonen is een belangrijk thema. “Als het aan de VVD ligt, groeien onze kernen niet verder dan 75.000 inwoners zodat het dorpse karakter behouden blijft. Met woningen voor verschillende doelgroepen en voorrang voor Lansingerlanders bij koop en huur van nieuwe woningen. Statushouders staan daarbij in dezelfde wachtrij als iedereen. Daarnaast willen we niet dat inwoners gedwongen van hun gasaansluiting moeten. Inwoners kunnen ook op ons blijven rekenen als het gaat om zo laag mogelijke lokale lasten”, vervolgt Machielse. “De hoogte van de belastingen kan wat ons betreft verder omlaag naar het landelijke gemiddelde. Tegelijkertijd houden we de schuld van de gemeente scherp in de gaten. De VVD is voor een zo klein mogelijke, sterke overheid. Doen wat we moeten doen en dat zo effectief mogelijk. Dat scheelt belastinggeld. De gemeente moet goed bereikbaar zijn met een tiptop dienstverlening. Niet alleen voor de inwoners maar ook voor de ondernemers.”
Het woord ondernemers is al gevallen. Machielse: “Voor hen wil de VVD een stevig pakket aan lastenverlichting en stimulerende maatregelen. Denk aan ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen: die horen bij de gemeente een rode loper aan te treffen in plaats van een woud aan regels en procedures. Dat moet de gemeente beter organiseren. Ook de nasleep van de corona houdt nog even aan, daarop kan de gemeente inspelen door uitstel van belastingen.”
Helaas is het ook nodig dat de politie meer zichtbaar en aanwezig is in de wijken. De criminaliteit in Lansingerland is serieus en ernstig. Machielse: “De burgemeester en de politie hebben onze steun als strak optreden nodig is. We willen daarnaast investeren in preventie. Cameratoezicht, meer BOA’s en wijkagenten, en voorlichting op scholen over fysieke en digitale veiligheid.” Veiligheid speelt ook in het verkeer: “We willen een masterplan waarin belangrijke knopen worden doorgehakt voor een betere verkeersdoorstroming. Met aandacht voor kinderen die naar school fietsen, forensen die naar hun werk moeten en vrachtwagens die onze winkels bevoorraden. Openbaar vervoer moet beter en relevanter worden, zoals een Randstadrail tussen Zoetermeer en Lansingerland. Tegelijk zorgen we ervoor dat mensen in nieuwbouwwijken hun auto gewoon kunnen parkeren. Bij ons zeker geen autootje pesten.”