Vijftien jaar innovatie, een terug- en vooruitblik

Bleiswijk - Vijftien jaar geleden vestigde zich aan de Violierenweg in Bleiswijk Delphi Improvement Centre en de business unit Glastuinbouw van de Wageningen University & Research. Beide organisaties besloten op diverse fronten te gaan samenwerken.

In de afgelopen week vonden er verschillende activiteiten plaats om terug te kijken, maar zoals het hoort bij innovatie, zeker ook vooruit te kijken. Een van die activiteiten was het kennisevent 'De uitdagingen voor de komende 15 jaar'.
Aad van den Berg van Delphy en Sjaak Bakker van University Wageningen trapten af met een terugblik. Hun doel om in Bleiswijk een kennisboulevard te verwezenlijken kan zeker als geslaagd worden gezien. Dit heeft zich uiteindelijk vertaald in het Horti Science Park.
Dat er van buiten de regio veel belangstelling is blijkt wel uit de bezoekerscijfers. Ruw geschat heeft het Science Park in de afgelopen 15 jaar ruim 75.000 gasten mogen verwelkomen. Deze bezoekers uit binnen- en buitenland konden zich laten voorlichten hoe de ontwikkelingen waren in de zogenoemde “grijze” techniek (ontwikkeling van kassen) en de “groene” techniek", dat als doel heeft optimalisatie van het groeiproces van de producten. Hiervan werden twee voorbeelden gegeven: de ontwikkeling van de 'perfecte' roos, een project dat ruim acht jaar in beslag nam, en de ontwikkeling van de 'perfecte' chrysant met een tijdsduur van ruim vier jaar. Zowel Van den Berg als Bakker stelden dat er nog volop ontwikkelingen zijn. Met name de digitale techniek zal de komende jaren van belang zijn en daar zijn al een aantal proefinstallaties op gezet. Zo werd een kas in Japan volledig uit Nederland gemonitord. Ook is er nu veel aandacht voor het opvangen van zonne-energie op de daken van kassen.

Vooruitblik

Kijkend naar de toekomst verwachten beide heren dat Horti Science Park verder zal gaan uitbreiden met meer innovatieve bedrijven en ook onderwijsinstellingen. Doorgaan met innovatie was ook het thema van Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Op dit moment mag de Nederlandse tuinbouw zich 'het neusje van de zalm' noemen. Maar om die positie te behouden en te versterken is uitbouw zeker nodig. Zij wees erop dat er de komende jaren vijf doelstellingen zijn. Zorgvuldig omgaan met de waterhuishouding, energiebesparing, plantgezondheid, werknemers en tot slot ook gezondheid en geluk in de sector. Impulsen om die innovatie te bewerkstelligen komt vooral door de zogenaamde ondernemersgroepen die problemen aankaarten en daar een oplossing voor bedenken.
Na de toespraken konden de aanwezige ondernemers in een elftal workshops zich verder verdiepen in de ontwikkelingen. Het aanbod was zeer divers, van het belang van LED verlichting in de sierteelt tot de gevolgen van deze verlichting op temperatuur en vochtstrategie. Ook waren er workshops over de ontwikkelingen van nieuwe gewassen en de opkomst van zacht fruit. Als afronding van het kennisevenement spraken twee jonge ondernemers – Wouter van de Bosch (Kwekerij van den Bosch) en Stefan Hendriks (Plant Company) – die ook vooruit keken wat zij de komende 15 jaar verwachten.
Een ding is duidelijk, in Lansingerland is er veel initiatief en innovatie in de tuinbouwsector.