De metamorfose van een schoolplein naar een natuurspeeltuin

Bergschenhoek - Maandag 11 oktober jl. opende wethouder Simon Fortuyn samen met 300 kinderen van OBS de Vuurvogel, BSO Partou de Vlindertuin en CBS Boterdorp het deel van het schoolplein dat veranderd is in een natuurspeeltuin. Dit unieke project is tot stand gekomen door een gemeentelijke subsidie en een prachtige samenwerking tussen gemeente, scholen, ouders en lokale bedrijven. Fortuyn: "Fantastisch dat zoveel mensen hebben samengewerkt en tot dit prachtige resultaat zijn gekomen. Ik ben er superblij mee. Het is belangrijk dat we met die warmte en de vele regen de natuur de ruimte geven om dat op te vangen. Maar vooral, dat jullie er lekker kunnen spelen!"

Freek J. Zijlstra

Schoolpleinen zijn nu vaak een open stenen vlakte met hier en daar een speeltoestel. Er is nauwelijks groen en er zijn onvoldoende mogelijkheden om water op te vangen of te bergen. Terwijl dat ook anders kan. Een groen-blauw schoolplein met bomen, planten, gras en waterpartijen zorgt voor veel meer plezier voor kinderen, draagt positief bij aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en levert ook nog eens een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.
Bijna drie jaar geleden werd door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin de gemeente opgeroepen wordt scholen (financieel) te helpen met het realiseren van zogenoemde groen-blauwe schoolpleinen. In Berkel Centrum West hebben basisscholen daarna als eersten de uitdaging opgepakt om hun schoolplein te vergroenen en duurzaam te verfraaien, en nu was het de beurt aan Bergschenhoek.

Het groene plan in Bergschenhoek

Je kunt natuurlijk gewoon een hoop tegels uit het plein halen, maar daarmee ben je er niet. De kinderen van de basisscholen mochten eerst vertellen wat hun ideeën waren. Daarna moet worden bedacht hoe het er dan uit moet zien, wat het gaat kosten en wie dat kan gaan doen. De gemeente gaf in 2020 een subsidie van € 15.000 om het schoolplein van te vergroenen. Om met dat geld zoveel mogelijk van de ideeën voor elkaar te krijgen heeft Elin Waning-Dedert, de voorzitter van de medezeggenschapsraad van OBS Vuurvogel, contact gelegd met de groenopleiding van het Yuverta College (voorheen Wellant). Zij vroeg of ze konden helpen met het ontwerp en de aanleg van het nieuwe schoolplein. Misschien wel een mooie stageopdracht voor de leerlingen? Want veel MBO-opleidingen hebben grote moeite om hun leerlingen in de praktijk een opdracht te laten uitvoeren. Groendocent Jaap Roggeveen was direct enthousiast en heeft zijn leerlingen begeleid bij het ontwerpen van het nieuwe schoolplein. De leerlingen van Yverta hebben hun ontwerpen toen gepitcht aan leerlingen van OBS Vuurvogel en CBS Boterdorp. Van de winnende elementen werd een definitief ontwerp samengesteld. Daarna moest er nog een hovenier gevonden worden om de aanleg te begeleiden. Hovenier Peter Sonneveld van Sonneveld Groenprojecten wilde dat graag doen. Op deze manier legde hij contact met potentiële stagiairs en mensen die later wel bij hem zouden willen komen werken. Er is meer vraag naar hoveniers in onze groene regio dan het mensen die beschikbaar zijn. Omdat het uiteindelijke ontwerp boven het beschikbare budget was, hebben de ouderraden van de scholen en de kinderopvang er ook nog € 3.000 bijgelegd.

Duurzaam

In verband met de pandemie is besloten de aanleg pas in 2021 uit te voeren. De hovenier met zijn medewerkers en twaalf studenten hebben twee weken lang flink aangepakt. Oude tegels werden op de kant in de breedte gestapeld en op die manier hergebruikt als brede afzetbanden. Uiteindelijk werd maar één container met overtollig materiaal afgevoerd. Bij de aanleg is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van circulaire materialen. En de beplanting moet natuurlijk tegen een stootje kunnen. Voor het onderhoud is een groencommissie opgericht die bestaat uit ouders en medewerkers van de drie organisaties die van het plein gebruik maken, wat de betrokkenheid alleen maar versterkt. Want hoewel de gemeente voor de bekostiging en het onderhoud van schoolgebouwen zorgt, moeten scholen zelf hun plein en het aanwezige groen onderhouden.
Dankzij de gezamenlijke inzet van de gemeente, de scholen, het Yverta college, Sonneveld Groenprojecten, Renewi afvalverwerking, leerlingen en ouders, kunnen de kinderen nu heerlijk uit de voeten op het plein en zich vermaken op verschillende plekken in de natuurspeeltuin. Kinderen uit de bovenbouw die vertegenwoordigd zijn in de leerlingenraad hebben met elkaar goed nagedacht over de natuurspeeltuin en zijn op het Yuverta College geweest om er met de studenten over te praten. Dus, 'jong geleerd' betekent hopelijk ook 'oud(er) gedaan'. Dat zorgt misschien weer voor een omslag in het denken om al die versteende (voor)tuinen te vergroenen en zo bij te dragen aan nog meer groen in de woonwijk, met meer biodiversiteit, een betere waterberging bij hoosbuien en het tegengaan van hittestress.