Oogstdankdag

Misschien lijkt dit woord voort te komen uit de folklore hoek, maar in onze regio wordt in deze maand veel gedankt voor de oogst die binnengehaald mocht worden. Tegenwoordig komt veel van wat we eten uit de kas en veel grote kassen staan in onze regio. Vroeger was het natuurlijk anders. Toen werd er veel op de “koude grond” geteeld en dus was het seizoen waarin er gepland en geoogst kon worden ingeperkt. In de winterperiode mocht de aarde tot rust komen. Eigenlijk wel een mooie gedachte, tot rust komen. En waren er agrarische producten die hoorden bij de tijd van het jaar. Steeds vaker hoor ik dat er weer gedacht en gekookt wordt vanuit deze herfst en winterproducten. Het draagt enerzijds bij aan de weerstand van mensen en anderzijds zijn lokale herfst- en winterproducten beter voor het milieu.
Maar toch betekent Oogstdankdag meer dan alleen het danken voor de oogst. Het betekende namelijk ook dat er gedeeld werd van de overvloed. En nog steeds worden de producten die worden aangedragen uitgedeeld aan mensen die het goed kunnen gebruiken.
Oogstdankdag staat in de Bijbelse traditie. Er is in de Bijbel aandacht voor degenen die moeilijk rond kunnen komen. Ten eerste werd het eerste graan aangeboden aan God in de tempel als dank voor de overvloed. Maar daarnaast mochten de landeigenaren niet alles oogsten. Ze moesten altijd een stuk laten staan voor degenen die het moeilijk hadden. De Bijbelse traditie zijn dat de arme, de weduwe, de wees en de vreemdeling. Zo konden deze mensen hun eigen voedsel oogsten en zorgen voor de dag van morgen.
En nog steeds zijn er initiatieven die ons laten nadenken over hoe we zorgen dat iedereen te eten heeft, dat er zorg is voor degenen die het moeilijk hebben.
Misschien kunt u ook helpen om de gedachten van oogstdankdag in uw eigen omgeving uit te dragen.

Pastor Ton Halin
Pastoraalwerker Parochie Christus Koning