Waar blijft het geluidsscherm langs de N209?

Lansingerland – Het plaatsen van geluidsschermen langs de steeds drukker wordende N209 laat jaren op zich wachten. ‘Het is een complex dossier’, zegt wethouder Fortuyn, maar daar nemen bewoners steeds minder genoegen mee.

Freek J. Zijlstra

Edith Bal, voormalig raadslid voor de VVD, sprak aan het begin van commissievergadering Ruimte op 5 oktober jl. haar ongenoegen uit over de vorderingen van het plaatsen van het geluidsscherm langs de N209 ter hoogte van Bleiswijk. Of beter gezegd, de indruk die bewoners hebben dat er weinig tot niets gebeurt. Wanneer komt er beweging in dit hoofdpijndossier en waarom worden bewoners niet of zo weinig geïnformeerd? Ze is hogelijk verbaasd dat er na 12 jaar nog niets staat, terwijl die geluidswal tussen 2015 en 2019 gerealiseerd zou worden. Intussen is er allang geen sprake meer van ‘rustiek wonen’ langs de N209 in Bleiswijk, gelet op de geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof. En dat zal alleen maar toenemen de komende jaren, zeker als de A16 Rotterdam klaar is. De regie ligt nu toch nog bij gemeente Lansingerland, dus is de vraag: op welke termijn kunnen inwoners eindelijk resultaten verwachten?
Matthijs Machielse (VVD) informeerde tijdens de Rondvraag bij wethouder Simon Fortuyn naar de stand van zaken. Die verwees gemakshalve naar een brief van het college aan de raad van 5 oktober jl.

Stand van zaken

Daarin schrijft het college: ‘Met betrekking tot Bergschenhoek heeft de provincie, voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure, middels een voorselectie vijf aannemers uitgenodigd een aanbesteding te doen. Tijdens grondonderzoeken is echter gebleken dat de draagkracht van de bodem nog lager is dan verwacht. Om op deze slappe bodem een geluidsscherm neer te zetten is een zwaardere fundering van het scherm nodig. Op basis van de kostenverhoging die de zwaardere fundering met zich meebrengt, is volgens de regels een andere en uitgebreidere aanbestedingsprocedure noodzakelijk. De provincie verwacht in januari 2022 een aannemer te hebben geselecteerd en zal dan, samen met de aannemer, een bewonersavond organiseren. De provincie heeft wel al noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.’
Over Bleiswijk schrijft het college onder andere: ‘Om het geluidsscherm langs Bleiswijk mogelijk te maken dient ter plaatse een deel van de bestaande sloot te worden verlegd en een deel te worden vervangen door duikers. De bestaande sloot is essentieel voor de waterhuishouding in de Schildersbuurt en Zeeheldenbuurt, want naast het regenwater afkomstig van de N209, vangt de sloot ook het water af van de regenwateruitlaten en de gemengde overstorten vanuit het rioleringssysteem van deze buurten. Ook het overtollige grondwater wordt afgevoerd op deze sloot.
De plaatsing van het geluidsscherm zorgt er dan ook voor dat de waterhuishouding moet worden aangepast. Om aan de eisen van het Hoogheemraadschap te voldoen zal het oppervlaktewater dat gedempt wordt ten behoeve van het geluidsscherm worden gecompenseerd in het Marijkeparkje. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om het water zodanig te compenseren dat het parkje zijn functie kan behouden en goede bomen en struiken gespaard blijven. Vanwege de beperkt beschikbare ruimte aan deze zijde van de N209 zal extra waterberging worden gerealiseerd aan de overzijde van de N209. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van een bestaande duiker en een nieuw aan te leggen duiker onder de N209 door.’